Tyrannosaurus Rex, ikonaut

Tyrannosaurus Rex, ikonaut

Tyran­no­sau­rus Rex, tusche